Till huvudinnehåll

Granskning av skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Skolinspektionen ska genomföra en granskning av skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd till elever i de obligatoriska skolformerna och i fritidshemmet.

Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 juni 2024 (U2022/02495).

Skolinspektionens regleringsbrev 2023

Senast uppdaterad: 30 juni 2023