Till huvudinnehåll
En elev står ensam på en skolgård

Missförhållanden i skolan

Här finns information för dig som anser att det finns brister på förskolan/skolan eller att ett barn/elev har blivit felaktigt eller illa behandlad.

Prata med förskolan eller skolan

Om det är problem på förskolan/skolan bör du ta upp det med lärare, rektor eller annan personal. Rektorn ansvarar för att barnen/eleverna får stöd om de behöver det. Rektorn är också chef för lärarna och personalen på förskolan/skolan.

Vänd dig till skolhuvudmannens klagomålshantering 

Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen eller den som driver en fristående skola. Det är huvudmannen som är ansvarig för att barn och elever får en bra undervisning och känner sig trygga i skolan. Huvudmannen måste ta emot och utreda klagomål.

Om du vill lämna klagomål till huvudmannens klagomålshantering kan du söka information på skolans webbplats eller huvudmannens webbplats. Du kan också fråga någon på skolan.

Lämna uppgifter till Skolinspektionen

Om det är allvarliga problem på en skola och huvudmannen inte gör något åt det, kan du vända dig till oss. Det kan vara problem för ett barn/elev, för flera barn/elever eller för hela skolan.

Det är inte säkert att dina uppgifter leder till att Skolinspektionen gör en tillsyn. Skolinspektionen gör en bedömning utifrån en samlad bild av skolan och huvudmannen. Dina uppgifter blir en del i den samlade bilden. Om frågan rör kränkande behandling kommer BEO göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Här kan lämna uppgifter till Skolinspektionen:

Lämna uppgifter till Skolinspektionen

Senast uppdaterad: 1 september 2021