Till huvudinnehåll
En elev står ensam på en skolgård

Lämna uppgifter om missförhållanden

Information för dig som anser att ett barn eller en elev har blivit felaktigt eller illa behandlad eller om du upplever att den allmänna situationen på förskolan eller skolan är dålig.

Alla som driver skolor, så kallade huvudmän, har ett ansvar att ta emot och hantera klagomål. Vi vill därför att du först pratar med någon på skolan eller kommunen/företaget om ditt ärende innan du lämnar in uppgifter till oss. När vi får in uppgifter bedömer vi vad vi ska utreda och på vilket sätt. Det innebär att vi inte utreder alla uppgifter vi får in.

Skolinspektionen gör alltid en bedömning om vi ska utreda ett klagomål eller inte. Om klagomålet är kopplat till missnöje med skolans undervisning med anledning av Covid-19, och Skolinspektionen väljer att utreda klagomålet, så kommer det i första hand att utredas på skolnivå. Det innebär att vi granskar hur skolan hanterar frågor kopplade till Covid-19 för skolans samtliga elever och inte hur en skola har hanterat ett visst elevärende.

Gör så här om du vill lämna uppgifter om missförhållanden

För att få så snabb och effektiv hjälp som möjligt, ska du i första hand prata med rektorn om du är missnöjd med något på skolan.

Om du är missnöjd med rektors svar eller hantering ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen har ett ansvar att oberoende av rektor utreda ditt klagomål.

För att ta reda på hur du kommer i kontakt med ansvarig för huvudmannens klagomålshantering kan du titta på huvudmannens eller skolans webbplats, alternativt fråga någon i personalen på skolan.

Om problemet kvarstår efter huvudmannens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till oss.

Observera att Skolinspektionen: 

  • Bedömer vilka uppgifter vi ska utreda och på vilket sätt. Det innebär att vi inte utreder alla uppgifter vi får in.
  • Vi har fokus på den nuvarande skolsituationen. Det innebär att eleven behöver gå kvar i den aktuella skolan för att vi ska starta en utredning. Ett undantag är kränkande behandling och mobbning. Då kan vi utreda vad som hänt även om barnet/eleven lämnat skolan, förskolan eller vuxenutbildningen.
  • De ärenden vi utreder hanterar vi opartiskt, vi företräder alltså inte den som lämnar uppgifter.
  • Uppgifter och andra handlingar som kommer in till oss blir så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa dem. Men vi kan skydda vissa känsliga uppgifter.
  • Du kan lämna dina uppgifter anonymt men det underlättar ofta vår utredning om du lämnar namn och kontaktuppgifter. Vi har även rutiner för att du som har skyddade personuppgifter ska kunna lämna uppgifter om missförhållanden.

Skolinspektionen tar emot uppgifter om alla skolformer. När det gäller fristående förskolor har dock kommunen tillsynsansvar. Ett undantag är uppgifter som rör kränkande behandling sådana uppgifter kan utredas av Skolinspektionen.

Lämna uppgifter om missförhållanden via webbformulär

Webbformulär för uppgifter om missförhållanden 

OBS! Formuläret fungerar inte i vissa webbläsare. Använd gärna Chrome för att vara säker på att dina uppgifter kommer fram.

När du genomfört din webbanmälan får du en bekräftelse på att anmälan kommit fram. I webbformuläret måste du fylla i all information vid ett och samma tillfälle annars finns en risk att den försvinner. Om du vill kunna arbeta med dina uppgifter vid flera tillfällen under en längre period rekommenderar vi att du laddar ned Wordformuläret här nedan. 

Lämna uppgifter om missförhållanden via wordformulär
Om du inte kan använda vårt webbformulär kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument. Det kan du sedan skicka till oss på Skolinspektionen.

Wordformulär för uppgifter om missförhållanden

 

Har du frågor?

Informationstelefon
Mellan klockan 9.00-12.00 är vår informationstelefon öppen. Där kan du ställa frågor om missförhållanden i skolan. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden.

Telefonnummer: 08-586 080 00

Frågor om vilka regler som gäller i skolan och förskolan

Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden. 
Tel: 08-527 332 00 
Telefontid: Vardagar 09.00-11.00
Tisdagar och torsdagar även 13.00- 15.00 (ej i juli samt på jullovet)
www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss

Andra myndigheter som kan hantera uppgifter om missförhållanden

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020