Till huvudinnehåll

Skolenkäten

I Skolenkäten finns bland annat frågor som handlar om särskilt stöd och som riktar sig till pedagogisk personal. Skolan kan ta del av enkätresultatet och på så sätt få en beskrivning av skolan som kan användas i självvärderande syfte.

Resultatet av skolenkäten är ett viktigt underlag när en skola bedöms av Skolinspektionen. Skolenkäten går ut till de skolor som ska granskas följande termin.

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen. Genom enkäten samlar Skolinspektionen in synpunkter från elever och pedagogisk personal på grund- och gymnasieskolan. På grundskolan ber vi även vårdnadshavare svara på enkäten.

Följande frågor till pedagogisk personal i Skolenkäten berör särskilt stöd:

  • På den här skolan upprättas åtgärdsprogram för de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen.
  • Om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd utreds det snabbt.
  • På den här skolan ges särskilt stöd så långt som möjligt inom den elevgrupp eleven normalt sett tillhör.

Ta del av samtliga frågor i Skolenkäten

Här kan du också ta del av resultatet av Skolenkäten, skola för skola. Tänk dock på att alla skolor inte har gjort enkäten, eftersom den bara har använts ett par år: Skolenkäten i databasen SIRIS 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020