Start

Att anmäla

1. Prata med skolan eller förskolan

Om ditt barn eller du som är elev har svårigheter i skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga på skolan eller förskolan. Du kan också vända dig direkt till den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller huvudmannen för en fristående skola eller förskola. 
Prata med skolan eller förskolan

2. Vänd dig till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller. Här kan du läsa mer om vart du ska vända dig:
Vänd dig till rätt myndighet

3. Att anmäla till Skolinspektionen

Du kan anmäla missförhållanden i skolan och förskolan som drabbat ditt barn till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Du kan också anmäla en legitimerad lärare eller förskollärare som har betett sig olämpligt eller varit oskicklig. Läs mer här: 
Att anmäla till Skolinspektionen
Detta kan du anmäla
Gör din anmälan här

4. Vad händer när du har anmält?

Vi gör en opartisk bedömning av din anmälan. Det kan variera hur vi behandlar den, hur lång tid det tar och vad det kan leda till. Här kan du läsa mer om vad som händer när du har anmält och vad du kan förvänta dig av Skolinspektionen och Barn- och elevombudet:
Detta händer när du har anmält