Publikationer

Sökresultat:

Resultat 121 - 130 av 168

I marginalen

Kommuner och skolor saknar i många fall tillräcklig kunskap om och intresse för de nationella minoriteterna och deras språkutveckling. Svårigheten...

Visa mer om detaljer om publikationen

Huvudmännens klagomålshantering

Var fjärde kommun saknar skriftliga rutiner för hur de ska ta emot klagomål på skolan. Av resterande kommuner är det mer än hälften som har tydliga...

Visa mer om detaljer om publikationen

Rektors ledarskap 2012

Den här kvalitetsgranskningen visar att många huvudmän behöver, i dialog med rektorerna, försäkra sig om att rektorerna har goda förutsättningar at...

Visa mer om detaljer om publikationen

Riktad tillsyn inom området svensk­undervisning för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns e...

Visa mer om detaljer om publikationen

Mottagandet i särskolan under lupp

Syftet med granskningen har varit att undersöka hur kommunerna tar sitt ansvar för handläggning och utredning inför beslut om såväl mottagande i...

Visa mer om detaljer om publikationen

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter

I 47 kommuner har de som talar minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska laglig rätt till förskoleverksamhet på det egna språket. Trots det...

Visa mer om detaljer om publikationen

Elevhälsa

Den nya skollagen innebär skärpta krav på hur skolorna organiserar sin elevhälsa. Därför har Skolinspektionen gjort en flygande inspektion av...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolpliktsbevakning

Alla elever har rätt att gå i skolan. Huvudman för skolan har det yttersta ansvaret att se till att alla elever i kommunen får sin rätt till...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans pedagogiska uppdrag

Granskningen visar att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte alltid finns med som en medveten utgångspunkt i planeringen av förskolornas verksamhet. D...

Visa mer om detaljer om publikationen

Fysik i mellanåren – bortgömt men inte bortglömt

Fysikundervisningen är ofta uppskattad bland eleverna. Skolorna brister dock i uppföljningen och bedömningen av elevernas kunskapsutveckling...

Visa mer om detaljer om publikationen