Publikationer

Sökresultat:

Resultat 141 - 150 av 168

Arbetsplats­förlagd utbildning i praktiken

Elever på yrkesförberedande utbildningar får inte den kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet som de har rätt till. Skolor samverkar heller int...

Visa mer om detaljer om publikationen

Innehåll i och användning av läromedel

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att skolhuvudmäns och skolors insatser avseende läromedel i kemi kan förbättras.

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisningen i engelska i grundskolan

Engagerande lektioner med ett gott arbetsklimat i klassrummet och goda språkliga utmaningar präglar undervisningen i engelska på 30 grundskolor som...

Visa mer om detaljer om publikationen

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska

Den här granskningen undersöker om det finns ett arbetssätt i de granskade förskolorna och skolorna som utvecklar språk och kunskaper och som ger...

Visa mer om detaljer om publikationen

Rektors ledarskap 2010

Den här kvalitetsgranskningen visar exempel på olika aspekter i framgångsrikt ledarskap hos rektorer, men lyfter också fram områden som behöver...

Visa mer om detaljer om publikationen

Rätten till kunskap

Har skolan förmåga att ge alla elever möjlighet att uppnå goda resultat Den här kvalitetsgranskningen visar på goda exempel, men även att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisningen i matematik i gymnasieskolan

Den här kvalitetsgranskningen visar att påfallande många lärare bedriver en undervisning som inte till alla delar ligger i linje med styrdokumenten...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan

I denna rapport redovisar Skolinspektionen kvalitetsgranskningen av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan....

Visa mer om detaljer om publikationen

Kvalitet i fritidshem

Skolinspektionens granskning visar att kvaliteten i fritidshemmens verksamhet kan utvecklas inom flera områden.

Visa mer om detaljer om publikationen

Mycket idrott och lite hälsa

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens flygande tillsyn i Idrott och hälsa med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för...

Visa mer om detaljer om publikationen