Publikationer

Sökresultat:

Resultat 151 - 160 av 168

Betygssättning i gymnasieskolan

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot i första hand rektorer och lärares men också...

Visa mer om detaljer om publikationen

Svenska i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska A och B i gymnasieskolan på fyra yrkesförberedande program. Granskningen visar att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Skolor behöver ha ett helhetsperspektiv i sitt systematiska kvalitetsarbete. Rektorer och lärare behöver ta ett kollektivt ansvar för att analysera...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Den här granskningen visar framför allt att undervisningen i svenska i grundsärskolan inte ger eleverna tillräckliga förutsättningar att utveckla d...

Visa mer om detaljer om publikationen

Fysik utan dragningskraft

Undersökningar har visat att fysik är ett av de ämnen där resultaten bland eleverna är som sämst. Den här granskningen visar på ett flertal...

Visa mer om detaljer om publikationen

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Rapporten sammanfattar granskningen av svenskundervisningen för invandrare, lyfter fram exempel på hur sfi kan individanpassas och bedrivas med hög...

Visa mer om detaljer om publikationen

Läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen

Många lärare är engagerade och arbetar intensivt för att utveckla elever när det gäller läsning och läsförståelse. Skolor satsar på olika läsprojek...

Visa mer om detaljer om publikationen

Moderna språk

Språkvalet i grundskolan är obligatoriskt och det ställer höga krav på skolan vad gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisning...

Visa mer om detaljer om publikationen

Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag kontrollrättat ca 29 000 nationella prov från 633 skolor. Proven gäller ämnena matematik och...

Visa mer om detaljer om publikationen

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Skolinspektionen har granskat kvaliteten och likvärdigheten i den utbildning som ges ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB)...

Visa mer om detaljer om publikationen