Publikationer

Sökresultat:

Resultat 51 - 60 av 169

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna har stor betydelse för att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. I flera kommuner...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolans arbete med jämställdhet

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller. Men...

Visa mer om detaljer om publikationen

Förskolechefens ledning

På flera förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Omsorg på obekväm tid

De flesta kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger – ofta kallat nattis. Men omsorgen anpassas inte alltid efter föräldrarnas...

Visa mer om detaljer om publikationen

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Rapporten visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett...

Visa mer om detaljer om publikationen

Samverkan för en likvärdig bedömning

Statens Skolinspektion har sedan 2009 haft i uppdrag av regeringen att årligen genomföra viss central rättning av nationella prov. Syftet med...

Visa mer om detaljer om publikationen

Omfattande frånvaro

Elever med omfattande frånvaro inte får den hjälp de behöver för att fullgöra sin utbildning. Det tar ofta för lång tid innan elevens frånvaro tas ...

Visa mer om detaljer om publikationen

Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c)

Matematikundervisningen på senare nivå i gymnasieskolan behöver ge eleverna mer utrymme till att resonera om matematiska problem och lära sig att s...

Visa mer om detaljer om publikationen

Integrerade elever

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för grundsärskoleelever som får sin undervisning i grundskolan. Lärarna arbetar för att...

Visa mer om detaljer om publikationen

Socioekonomisk resurs­fördelning till förskolan

Endast en tredjedel av kommunerna tar hänsyn till socioekonomiska faktorer när de fördelar pengar till förskolan. Många kommuner följer inte heller...

Visa mer om detaljer om publikationen