Från huvudmannen till undervisningen

Den här skriften är en sammanfattning av Skolinspektionens årsrapport, som lämnades till regeringen i mitten av november 2014. Skolinspektionens slutsats efter granskningar under fem år är att skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus i såväl rektors som huvudmannens kontinuerliga utvecklings- och uppföljningsarbete. Styrkan i den lokala styrkedjan avgör om eleven får den skola han eller hon har rätt till.


plant

Ekonomi och organisation, Kvalitetsarbete, Skolinspektionen, Särskilt stöd, Övrigt

Detaljer om publikation

Från huvudmannen till undervisningen

2015-03-13

Broschyr

-

2014:6739

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola

-