Navet i skolornas utvecklingsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet spelar en avgörande roll i skolornas utvecklingsarbete. Samtidigt ser Skolinspektionen ofta brister i detta arbete. I skriften ”Navet i skolornas utvecklingsarbete” beskriver vi med hjälp av två fiktiva exempel hur olika två skolor kan utvecklas – trots att de har liknande förutsättningar. Exemplen bygger på erfarenheter från Skolinspektionens granskningar och tillsyn. Skriften är att utdrag ur Skolinspektionens årsrapport 2012 "Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring".


plant

Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Navet i skolornas utvecklingsarbete

2013-10-10

Broschyr

-

2013:2853

Grundskolan

-