En skola fri från mobbning och kränkningar

Barn- och elevombudet (BEO) har tagit fram en broschyr om mobbning och kränkningar för dig som arbetar i skolan. Broschyren ger en överblick över vad kränkande behandling faktiskt innebär, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer om skolan inte följer lagen.


plant

Kränkande behandling

Detaljer om publikation

En skola fri från mobbning och kränkningar

2016-05-16

Broschyr

-

-

2016:5683

Förskola, Grundskolan, Gymnasieskolan

-