Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

Skolan har ett dubbelt uppdrag, som förstärkts i den nya skollagstiftningen, och som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Kvalitetsgranskningen har, för att kunna identifiera utvecklingspotentialer i detta arbete, granskat om undervisningen och kommunikationsklimatet på 17 grundskolor – från Malmö i söder till Haparanda i norr – ger eleverna förutsättningar att tillägna sig demokratisk och medborgerlig kompetens, i form av grundläggande värden, kunskaper och förmågor, som de enligt styrdokumenten behöver för att leva och verka som aktiva medlemmar i ett demokratiskt samhälle.


plant

Fristående skola, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

2012-09-25

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

Engelska

2012:9

2011:6547

Grundskolan

-