Start

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

Skolan har ett dubbelt uppdrag, som förstärkts i den nya skollagstiftningen, och som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Kvalitetsgranskningen har, för att kunna identifiera utvecklingspotentialer i detta arbete, granskat om undervisningen och kommunikationsklimatet på 17 grundskolor – från Malmö i söder till Haparanda i norr – ger eleverna förutsättningar att tillägna sig demokratisk och medborgerlig kompetens, i form av grundläggande värden, kunskaper och förmågor, som de enligt styrdokumenten behöver för att leva och verka som aktiva medlemmar i ett demokratiskt samhälle.
plant

Relaterat material


Webinarium

Skolinspektionen har arrangerat ett webbaserat seminarium om denna rapport. Här kan du se webinariet i efterhand:

In English

Here you can download the report in English:
 • Titel
 • Skolornas arbete med demokrati och värdegrund
 • Rapportnr
 • 2012:9
 • Publicerad
 • 2012-09-25
 • Diarienummer
 • 2011:6547
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • Engelska
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Fristående skola, Värdegrundsfrågor