Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska

Projektet har undersökt om det finns ett arbetssätt i de granskade förskolorna och skolorna som utvecklar språk och kunskaper och som ger flerspråkiga barn och elever goda förutsättningar att nå de nationella målen. Även om granskningen sett exempel på verksamhet och undervisning av god kvalitet så visar resultaten framför allt att arbetet med att ge flerspråkiga barn förutsättningar för en optimal språk- och kunskapsutveckling på många håll har stora brister.


plant

Barn och elever med utländsk bakgrund, Modersmål | minoritetsspråk, Nyanlända, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska

2010-11-30

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2010:16

2009:1849

Förskola, Förskoleklass, Grundskolan

-