Teknik – gör det osynliga synligt

Skolinspektionen har granskat teknikundervisningen i 22 grundskolor. Granskningen visar att teknikämnet många gånger har en undanskymd plats och att undervisningens kvalitet behöver förbättras på flera sätt, bland annat för att bli mer relevant och intressant för eleverna.


plant

Inflytande, Kompetensutveckling, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Teknik – gör det osynliga synligt

2014-05-27

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2014:4

2013:1536

Grundskolan

-