Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete för att förebygga studieavbrott på nationella yrkesprogram i 30 gymnasieskolor. Samtliga skolor måste utveckla arbetet med att ge eleverna det pedagogiska stöd de behöver för att fullfölja utbildningen. Av de 126 elever som intervjuats på skolorna riskerar majoriteten att inte nå en yrkesexamen


plant

Elevhälsa, Funktionshinder, Kvalitetsarbete, Särskilt stöd, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

2015-05-27

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2015:4

2014:4245

Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

-