Start

Integrerade elever

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för elever som är mottagna i grundsärskolan, men som får sin undervisning i grundskolan. Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att eleverna ska vara delaktiga i klassen. Samtidigt finns exempel på att undervisningen inte alltid utgår från rätt kursplan.
plant

Relaterat material


Kolla situationen för dina integrerade elever!

Här kan du kolla och reflektera över hur skolsituationen ser på din skola ut för elever mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Diskussionsfrågor för lärare och rektorer


 • Titel
 • Integrerade elever
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-10-20
 • Diarienummer
 • 2016:6583
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan, Grundsärskola
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Funktionshinder, Utbildningar | ämnen | kurser