Start

Integrerade elever

Skolinspektionen har granskat hur skolsituationen ser ut för elever som är mottagna i grundsärskolan, men som får sin undervisning i grundskolan. Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och att lärarna i stor utsträckning arbetar för att eleverna ska vara delaktiga i klassen. Samtidigt finns exempel på att undervisningen inte alltid utgår från rätt kursplan.
plant
 • Titel
 • Integrerade elever
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-10-20
 • Diarienummer
 • 2016:6583
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan, Grundsärskola
 • Språk
 • -
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Funktionshinder, Utbildningar | ämnen | kurser

Relaterat material


Kolla situationen för dina integrerade elever!

Här kan du kolla och reflektera över hur skolsituationen ser på din skola ut för elever mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Diskussionsfrågor för lärare och rektorer