Start

Omfattande frånvaro

Skolinspektionen släpper nu sin andra rapport om temat frånvaro i skolan. Kartläggningen som publicerades tidigare i år visade att 20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015. Denna granskning visar att elever med omfattande frånvaro inte får den hjälp de behöver för att fullgöra sin utbildning. Det tar ofta för lång tid innan elevens frånvaro tas på allvar. För att eleven ska återvända till skolan och fullgöra sin utbildning behöver åtgärderna bli bättre anpassade till individen. Kommuner och skolor behöver utveckla en väl fungerande samverkan med den enskilda eleven i fokus.
plant

Relaterat material


Kartläggande rapport

Skolinspektionen har också publicerat en kartläggande rapport, i samband med denna granskning.

Webbinarie


 • Titel
 • Omfattande frånvaro
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-11-10
 • Diarienummer
 • 2015:2855
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Elevhälsa