Start

Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c)

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant upplägg ger lite utrymme till att resonera om matematiska problem och lära sig att se samband mellan begrepp. Eleverna riskerar därför att inte få nödvändiga kompetenser i problemlösning för framtida studier och yrkesliv.
plant

Relaterat material


 • Titel
 • Senare matematik i gymnasieskolan (matematik 3c)
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-11-07
 • Diarienummer
 • 2014:2725
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Gymnasieskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Prov och resultat, Utbildningar | ämnen | kurser