Start

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. De flesta granskade kommuner tar emot eleverna i skolan och kartlägger deras kunskaper inom två månader. Det är en ljusare bild än 2009 då Skolinspektionen gjorde en liknade granskning. Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor och de flesta granskade skolhuvudmän behöver utveckla sina arbetssätt för att gynna elevernas fortsatta utbildning.
plant

Relaterat material


 • Titel
 • Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2017-04-25
 • Diarienummer
 • 2015:6586
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport:

  Kvalitetsgranskning

  Granskningsrapport:
  Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • Svenska
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Nyanlända