Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. De flesta granskade kommuner tar emot eleverna i skolan och kartlägger deras kunskaper inom två månader. Det är en ljusare bild än 2009 då Skolinspektionen gjorde en liknade granskning. Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor och de flesta granskade skolhuvudmän behöver utveckla sina arbetssätt för att gynna elevernas fortsatta utbildning.


plant

Nyanlända

Detaljer om publikation

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

2017-04-25

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

Svenska

-

2015:6586

Grundskolan

-


Relaterat material

Beslut och rapporter

Alla beslut och rapporter för denna granskning hittar du i databasen SIRIS. Siris.skolverket.se: Mottagandet av nyanlända elever (extern länk, nytt fönster)