Start

Undervisningen i historia

Skolinspektionen har granskat om historieundervisningen i årskurs 7-9 skapar samband mellan olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Granskningen visar att eleverna inte får tillräckliga möjligheter att reflektera över sin egen roll i historien och hur historia kan användas i exempelvis politiska syften. Andra delar av undervisningen håller däremot hög kvalitet.
plant
 • Titel
 • Undervisningen i historia
 • Rapportnr
 • 2015:8
 • Publicerad
 • 2015-10-27
 • Diarienummer
 • 2013:6837
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • -
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Betyg och kunskapsbedömning, Kompetensutveckling, Utbildningar | ämnen | kurser

Relaterat material


Kolla din historieundervisning

Skolinspektionen har tagit fram ett verktyg där lärare och skolledare kan kolla sin historieundervisning.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av rapporten:

Kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten är ett underlag för Skolinspektionens granskning. Här hittar du ett förtydligande av innebörden av kursplanen i historia, en fördjupning i vad de olika förmågor som kursplanen anger egentligen innebär och en forskningsöversikt.