Start

Undervisningen i historia

Skolinspektionen har granskat om historieundervisningen i årskurs 7-9 skapar samband mellan olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Granskningen visar att eleverna inte får tillräckliga möjligheter att reflektera över sin egen roll i historien och hur historia kan användas i exempelvis politiska syften. Andra delar av undervisningen håller däremot hög kvalitet.
plant

Relaterat material


Kolla din historieundervisning

Skolinspektionen har tagit fram ett verktyg där lärare och skolledare kan kolla sin historieundervisning.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av rapporten:

Kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten är ett underlag för Skolinspektionens granskning. Här hittar du ett förtydligande av innebörden av kursplanen i historia, en fördjupning i vad de olika förmågor som kursplanen anger egentligen innebär och en forskningsöversikt.
 • Titel
 • Undervisningen i historia
 • Rapportnr
 • 2015:8
 • Publicerad
 • 2015-10-27
 • Diarienummer
 • 2013:6837
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Betyg och kunskapsbedömning, Kompetensutveckling, Utbildningar | ämnen | kurser