Undervisningen i historia

Skolinspektionen har granskat om historieundervisningen i årskurs 7-9 skapar samband mellan olika tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. Granskningen visar att eleverna inte får tillräckliga möjligheter att reflektera över sin egen roll i historien och hur historia kan användas i exempelvis politiska syften. Andra delar av undervisningen håller däremot hög kvalitet.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Kompetensutveckling, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Undervisningen i historia

2015-10-27

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2015:8

2013:6837

Grundskolan

-