Lika för alla?

Under tre år har Skolinspektionen på regeringens uppdrag samlat in och omrättat nationella prov. Resultatet av omrättningarna visar att det, såväl för senaste omrättningsomgången som för de tre omgångarna sammantaget, generellt sett finns omfattande och stora avvikelser mellan ursprungsrättarens bedömning och Skolinspektionens bedömning av vissa delprov.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Fristående skola, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Lika för alla?

2012-08-31

Granskningsrapport:

Ombedömning av nationella prov

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2010:2643

Grundskolan, Gymnasieskolan

-