Samverkan för en likvärdig bedömning

Statens Skolinspektion har sedan 2009 haft i uppdrag av regeringen att årligen genomföra viss central rättning av nationella prov. Syftet med ombedömningen är att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet. Skolinspektionen redovisar här till regeringen resultatet av sjunde årets centrala rättning. Denna avser nationella prov i grundskolan och gymnasiet som genomfördes under 2015, och nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå som genomfördes under 2014.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Prov och resultat

Detaljer om publikation

Samverkan för en likvärdig bedömning

2016-11-16

Granskningsrapport:

Ombedömning av nationella prov

Rapport till regeringen:
Redovisning av regeringsuppdrag

-

2015:1814

Grundskolan, Gymnasieskolan, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-