Riktad tillsyn av skolmåltiden

Rapporten är en sammanfattning av den riktade tillsynen av skolmåltiden. Skolinspektionen pekar på ett antal områden som behöver utvecklas för att säkerställa att skolmaten är näringsrik. Huvudmannen tar ofta inte sitt ansvar fullt ut vad gäller att garantera näringsriktigheten.


plant

Fristående skola, Kvalitetsarbete, Miljö

Detaljer om publikation

Riktad tillsyn av skolmåltiden

2012-05-22

Granskningsrapport: Oanmäld kvalitetsgranskning

-

2010:5479

Grundskolan

-