Specialskolan

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av utbildningen i de fem regionskolor och de tre riksskolor som ingår i Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolinspektionen har besökt dessa skolor under perioden oktober 2010 till och med januari 2011. Skolinspektionens bedömning är att kunskapsresultaten inom specialskolan behöver förbättras.


plant

Funktionshinder

Detaljer om publikation

Specialskolan

2011-04-14

Granskningsrapport: Oanmäld kvalitetsgranskning

-

2010:406

Specialskolan

-