Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd

Skolinspektionen presenterar i denna rapport resultat från en riktad tillsyn som genomförts på huvudmannanivå i 30 kommuner. Denna tillsyn har även granskat kvaliteten i de delar av de kommunala huvudmännens arbete som skapar förutsättningar för rätten till utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. Resultaten visar framför allt att det finns en del brister i de kommunala huvudmännens arbete med att tillgodose barnens rätt till utbildning, främst vad gäller särskilt stöd, men att det även finns många exempel på där kommunerna tar ett stort ansvar.


plant

Barn och elever med utländsk bakgrund, Nyanlända

Detaljer om publikation

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd

2015-03-24

Granskningsrapport: Oanmäld kvalitetsgranskning

-

2014:2380

Förskoleklass, Grundskolan, Gymnasieskolan

-