HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

Skolinspektionen har besökt 20 skolenheter i 18 kommuner. I urvalet ingår skolenheter som har elever placerade på HVB. I dagsläget finns två kategorier av sådana boenden: De som vänder sig till nyanlända elever och de som vänder sig till elever som inte är nyanlända. Granskningen visar att skolorna kan ha svårt att skaffa sig en sammanhållen bild av HVB-placerade nyanlända elevers skolhistorik. För elever som bor på klassiska HVB är vårdperspektivet i allt för hög grad överordnat en viktig prioritering av elevernas skolgång. Det innebär att skolgången får stå tillbaka till förmån för den vård som sker i boendets regi. Granskningen visar även att elevhälsan nyttjas i låg grad för båda elevgrupperna på HVB.


plant

Elevhälsa, Miljö, Modersmål | minoritetsspråk, Nyanlända, Studie- och yrkesvägledning, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

2017-05-23

Granskningsrapport:

Oanmäld kvalitetsgranskning

Svenska

-

2015:6587

Grundskolan

-