En skola med tilltro lyfter alla elever

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2011. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen genomförda under 2011.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Inflytande, Kränkande behandling, Skolinspektionen, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

En skola med tilltro lyfter alla elever

2012-06-01

Rapport till regeringen: Årsrapport

-

2012:2991

-

-