Årsredovisning 2012

Skolinspektionens årsredovisning för 2012.


plant

Barn- och elevombudet, Ekonomi och organisation, Skolinspektionen

Detaljer om publikation

Årsredovisning 2012

2013-02-19

Rapport till regeringen: Årsredovisning

-

2012:5700

-

-