Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015-2017 - delrapport 1

Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Ett syfte är att lyfta fram viktiga områden som förskolan behöver förbättra. Granskningen identifierar också framgångsfaktorer och beskriver dessa genom konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt i förskolan som skapar god kvalitet. Uppdraget delredovisas till regeringskansliet vid tre tillfällen, en gång per år. Detta är den första delrapporten, som beskriver resultat och erfarenheter från projekt som drivits under 2015.


plant

Kvalitetsarbete

Detaljer om publikation

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015-2017 - delrapport 1

2016-03-18

Rapport till regeringen: Redovisning av regeringsuppdrag

-

2015:3364

Förskola

-


Relaterat material

Mer om förskolesatsningen