Statistik över anmälningsärenden 2016

Vem som helst kan göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, om upp-levda missförhållanden i skolan eller förskolan. Skolinspektionen tog under 2016 emot 4 792 anmälningar, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2015. Antalet anmälningar har ökat de senaste åren, och ökningen fortsätter 2016. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det stöd de har rätt till.


plant

Barn- och elevombudet, Kränkande behandling, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Statistik över anmälningsärenden 2016

2017-02-21

Statistikrapport: Anmälningar

-

-

2016:5836

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Sameskolan, Specialskolan, Grundsärskola, Gymnasieskolan, Gymnasiesärskola, Utbildning i svenska för invandrare

-


Relaterat material