Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan, HT 2014

Resultat från Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan, HT 2014, samtliga skolor som ska ha tillsyn våren 2014.


plant

Elevhälsa, Fristående skola, Inflytande, Kränkande behandling, Särskilt stöd, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan, HT 2014

2014-12-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

2014:3228

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Grundsärskola

-


Relaterat material

Mer statistik