Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan

Resultat från Skolenkäten till vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. Enkäten gjordes höstterminen 2016.


plant

Betyg och kunskapsbedömning, Elevhälsa, Inflytande, Kränkande behandling, Lagar och regler, Värdegrundsfrågor

Detaljer om publikation

Resultatredovisning för Skolenkäten till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan

2017-01-17

Statistikrapport: Skolenkäten

-

-

-

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskolan, Gymnasieskolan

-