Webbinarium: Granskning av kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt

När: Tisdagen den 22 januari kl. 15:00–16:00
Var: Vid ditt skrivbord eller annan plats som du väljer själv (med en dator)

Förmågan att värdera och medvetet ta ställning till information och att ha kunskaper om hur information skapas och sprids är idag oerhört viktig. Trots detta ser Skolinspektionen i en ny granskning att elever inte får tillräckliga kunskaper i att söka information och källkritiskt värdera digitala källor.

Skolinspektionen har gjort en granskning av kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt på 30 skolor i årskurs 7–9. Granskningen visar att många skolor arbetar med källkritiska metoder. På många skolor har dock inte undervisningen tillräckligt behandlat digitala källor och konsekvenser av digitala informationsflöden.

Granskningen visar att elever får söka information digitalt, men att de inte tränas i att värdera de särskilda egenskaper som digitala källor har. Till exempel att digitala källor är föränderliga och hur sökmotorer styr resultat. Det kan leda till att eleverna får sämre grunder för att fatta informerade beslut.

Om det finns brister i undervisningen om källkritik i förhållande till digitala medier finns det risk att elever tar del av vinklad information utan redskap att förhålla sig kritiskt till den. Skolan har här en nyckelroll.

Under webbinariet kommer Roger Thuring från Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen, att berätta om resultaten. Du får också möjlighet att ställa frågor till honom, Anette Holmqvist från Skolverket, Thomas Nygren som är forskare vid Uppsala universitet och Maria Jersby som är lärare på Karlbergsskolan i Köping.

Mer information om granskningen och rapporten finner du här:
Undervisning om källkritiskt förhållningssätt

För att delta:
Tisdagen den 22 januari klickar du på den här länken:
Webbinarium om källkritisk förhållningssätt 
Det gör du cirka tio minuter innan start, det vill säga kl. 14:50. Där ska du välja Enter as Guest, och därefter skriva in namn och ort, exempelvis: Bertil Hansson, Sollefteå.

Ett webbinarium är ett seminarium som hålls via webben där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar och också ta del av andra deltagares frågor och funderingar. Vår inbjudan riktar sig till alla som är intresserade av ämnet.

De 100 första kan chatta
De 100 första som loggar in kan ställa frågor och diskutera över en chatt. Övriga kan följa hela sändningen och chatten live, men inte själva delta i chatten. Kommer du inte in direkt, läs anvisningarna och klicka på den nya länken som visas.

Förutsättningar:
En dator med stabil internetuppkoppling och Flash Player version 10.1 eller högre (på iPad kan du använda webbläsaren Photon), högtalare eller hörlurar för att kunna lyssna. Du kan i förväg kontrollera dina förutsättningar genom att klicka på denna testlänk

Vid problem eller tekniska frågor, ring vår tekniska support på:
072-729 41 11

Har du frågor om webbinariet, kontakta Birger Österberg på Skolinspektionen: birger.osterberg@skolinspektionen.se.

Webbinariet spelas in och kommer också att kunna ses i efterhand på myndighetens webbplats. Här hittar du inspelningar av samtliga webbinarier som Skolinspektionen anordnat: Skolinspektionens webbinarier