Webbinarium: Betygssättning på högskoleförberedande program

Betygsättning gymnasiumNär: Fredagen den 17 maj kl. 09:00–10:00

Var: Vid ditt skrivbord eller annan plats som du väljer själv (med en dator)

Elevernas kunskaper utvärderas inte allsidigt

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningsprocessen i ett urval skolor i gymnasieskolan där det finns betydande avvikelser mellan betyg på nationella provet och det slutliga kursbetyget.

På de granskade skolorna kan vi tydligt se att betygssättningen behöver utvecklas. På nästan hälften av skolorna utgår lärarna inte från ämnets syfte och övergripande mål när de utformar bedömningsuppgifter. Snarare fokuseras det på detaljer i kunskapskraven, vilket kan göra att bedömningsunderlaget blir för snävt. Flera av lärarna ger dessutom de nationella proven lägre värde än andra bedömningsuppgifter vid betygssättningen. På en tredjedel av skolorna utvärderas inte elevernas kunskaper tillräcklig allsidigt. Detta bland annat genom att betyg baseras på enstaka prestationer istället för att se till elevens hela kunskapsprestation, och utan att lärare utvärderar hur tillförlitliga bedömningsunderlagen är.

Skolinspektionen har även sett att lärarnas fokus på återkoppling genom betygsmatriser kan ge eleverna en uppfattning om att de har presterat tillräckligt för en viss betygsnivå trots att underlaget är smalt. Att det nationella provet ofta får litet utrymme i värderingen av elevens kunskaper väcker i sin tur frågor om ifall resultaten från det nationella provet mestadels används som underlag för att bekräfta högre betygsnivåer. Då rektor och lärare på skolorna ofta inte gör en analys av relationen mellan kursbetyg och resultaten på det nationella provet saknas också ett viktigt underlag för huvudmännens och rektorernas bedömning av huruvida betyg sätts på rättvisa och likvärdiga grunder.

Under webbinariet kommer Karin Lindqvist från Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen, att berätta om resultaten. Du får också möjlighet att ställa frågor till henne och Hannes Theander från Skolverket.

Mer information om granskningen och rapporten finner du här: www.skolinspektionen.se/betyggymnasiet

För att delta:

Fredagen den 17 maj klickar du på länken: http://skolinspektionen.adobeconnect.com/skolinspektionen/ cirka tio minuter innan start, det vill säga kl. 08:50. Där ska du välja Enter as Guest, och därefter skiva in ditt namn och ort, exempelvis: Bertil Hansson, Sollefteå

Ett webbinarium är ett seminarium som hålls via webben, där det finns möjlighet att ställa frågor och få svar och också ta del av andra deltagares frågor och funderingar. Vår inbjudan riktar sig till alla som är intresserade av ämnet.

De 100 första kan chatta

De 100 första som loggar in kan ställa frågor och diskutera över en chatt. Övriga kan följa hela sändningen och chatten live, men inte själva delta i chatten. Kommer du inte in direkt, läs anvisningarna och klicka på den nya länken som visas.

Förutsättningar:

En dator med stabil internetuppkoppling och Flash player version 10.1 eller högre (på iPad kan du använda webbläsaren Photon), högtalare eller hörlurar för att kunna lyssna.

Du kan i förväg kontrollera dina förutsättningar genom att klicka på denna testlänk: https://skolinspektionen.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm

Vid problem eller tekniska frågor, ring vår tekniska support på 072-729 41 11

Har du frågor om webbinariet, kontakta Birger Österberg på Skolinspektionen, birger.osterberg@skolinspektionen.se.

Webbinariet spelas in och kommer också att kunna ses i efterhand på myndighetens webbplats. Här hittar du inspelningar av samtliga webbinarier som Skolinspektionen anordnat: http://skolinspektionen.se/webbinarier