Webbinarium om grundskolors arbete med jämställdhet

Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Av skollagen och grundskolans läroplan framgår att jämställdhet mellan könen är ett av de demokratiska värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

Skolinspektionen har i en granskining tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på 29 grundskolor. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever. Granskningen visar att lärare och personal i flera delar arbetar för att skapa en trygg och jämställd skolmiljö, men att arbetet med jämställdhet sällan bedrivs proaktivt eller systematiskt. 

Den 15 juni anordnade vi ett webbinarium där Cecilia Kjellman och Anna Johansson från Skolinspektionen berättade om resultaten och svarade på frågor tillsammans med Johan Lilly Gyberg från Skolverket.

Här kan du läsa rapporten:

Grundskolors arbete med jämställdhet