Se vårt webbinarium om den lokala klagomålshanteringen i efterhand

(Klicka på Youtube för helskärmsläge)

Elever och föräldrar ska enkelt kunna lämna klagomål och synpunkter på skolan om de upplever att det finns problem. Skolinspektionens granskning av 31 huvudmän visar dock att informationen om klagomålshanteringen ofta är svårtillgänglig och att det finns risk för att klagomålen faller mellan stolarna. Konsekvensen kan bli att elever och föräldrar upplever att de inte har någonstans att vända sig när de är missnöjda med exempelvis skolmiljö, stöd eller undervisning.

Granskningen visar även att det finns oklarheter vilket ansvar huvudmannen respektive skolan har för att hantera klagomål. Många huvudmän delegerar till skolorna att ta hand om klagomål, men har själva inte någon närmare kännedom om hur ärendena sedan hanteras. 

Många huvudmän behöver bli bättre på att sammanställa och utvärdera de klagomål som kommer in. Annars finns risken att de går miste om värdefull information i sitt arbete att identifiera utvecklingsområden och förbättra skolan.

Under webbinariet berättar projektledare Lars Thornberg och Johan Juffermans, skribent för den övergripande rapporten, om resultaten. Övriga deltagare kommer från SKL och Friskolornas riksförbund. 

Läs rapporten: Lokal klagomålshantering - för snabb hjälp till eleverna

PowerPoint-presentationen