Webbinarium: Svenska som andraspråk årskurs 7-9

Lärare undervisar Svenska som andraspråk

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 på 30 skolor. Förutom själva undervisningen har vi också granskat i vilken utsträckning rektorn skapar förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet. Hur och med vilken kvalitet rektorn bedömer och beslutar vilka elever som behöver läsa ämnet har också ingått i granskningen.

Måndagen den 3 februari sände vi ett webbinarium om granskningen som du nu kan se i efterhand. Rapportansvarige Hans-Göran Arvidsson från Skolinspektionen berättade om resultaten och svarade på frågor tillsammans med Ingrid Essegård från Skolverket och Anna Kaya från Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk.

Rapporten hittar du här:

Svenska som andraspråk årskurs 7-9