Prenumerera

Nyhetsbrev, publikationer och webbinarier

Här kan du läsa mer om vårt nyhetsbrev, våra publikationer och webbinarier:
Nyhetsbrev
Publikationer
Webbinarier

Anmäl dig som prenumerant 

Information enligt personuppgiftslagen: E-postadresser, liksom övrig information som skickas till Skolinspektionen, är generellt sett allmänna handlingar vilket innebär att allmänheten kan ha rätt att ta del av informationen. Skolinspektionen kommer att använda e-postadresserna för att skicka ut nyhetsbrev och publikationer samt inbjudningar till webbinarier och konferenser. I och med prenumeration samtycker jag till att Skolinspektionen behandlar min e-postadress för dessa ändamål.

Kryssa i de prenumerationer du är intresserad av

Skolinspektionens nyhetsbrev
Prenumeration på Skolinspektionens publikationer
Inbjudningar till Skolinspektionens webinarier
Inbjudningar till Skolinspektionens konferenser

Pressmeddelanden

Kontakta presstjänsten 08-586 080 60 om du vill kan du prenumerera på våra pressmeddelanden, eller avbryta en pågående prenumeration. Här kan du läsa äldre pressmeddelanden:
Pressmeddelanden


Sociala medier

Du kan följa oss på Twitter, Facebook, Linkedin och Youtube. Läs mer här:
Sociala medier


RSS

Du kan få nyheter från oss med hjälp av RSS-teknik. Läs mer här:
RSS