Om oss

Här kan du läsa mer om vilket uppdrag Skolinspektionen har, vår verksamhet och vår organisation. Informationen hittar du med hjälp av menyn till vänster.

Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. BEO arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola och förskola.
Barn- och elevombudet (nytt fönster)

Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN är en egen myndighet som får sina kansliresurser från Skolinspektionen. Nämnden prövar överklaganden av vissa beslut inom skolväsendet.
overklagandenamnden.se (extern länk, nytt fönster)

Fler skolmyndigheter

Skolverket är en annan statlig myndighet. De har mycket information om vilka regler som gäller i skolan på sin webbplats. Du kan också kontakta deras upplysningstjänst. De svarar på allmänna frågor utifrån lagstiftningen, men tar inte ställning i enskilda ärenden.
Tel: 08-527 332 00, telefontid  09.00-11.00
Tisdagar även 13.00- 15.00 (ej i juli samt på jullovet)
Torsdagar även 14.00 - 16.00 (ej i juli samt på jullovet)
upplysningstjansten@skolverket.se
skolverket.se (extern länk, nytt fönster)

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är ytterligare en statlig skolmyndighet. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM:s råd- och stöduppdrag handlar om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens som erbjuds kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.
Telefon: 010-473 50 00, vardagar 8-16
spsm@spsm.se
spsm.se (extern länk, nytt fönster)