Skolinspektionens dag 2018

 

Årets konferens fokuserar på två specifika huvudområden: skolans arbete med de elever som vill komma längre i sin utveckling, och hur huvudmän och skolledare organiserar och leder arbetet för att utveckla en god kvalitet i utbildningen. Det gäller alla elever som i undervisningen vill lära mer och utvecklas snabbare. Det här är konferensen för dig som vill ta del av aktuella frågor inom dessa områden.

Konferensen ger dig resultaten från flera av våra senaste och pågående granskningar, exempelvis av utmaningar i undervisningen för högpresterande elever, undervisningens organisation där det saknas behöriga lärare och kommunernas styrning av gymnasieskolan. Du får även med dig många goda exempel och framgångsfaktorer som du kan ha till stöd vid självskattning av verksamheten. 

Under dagen medverkar bland andra universitetslektor Eva Pettersson (Blekinge Tekniska Högskola) som forskar i området undervisning för elever med särskild begåvning. Ordförandena för de centrala elevorganisationerna Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd och Sveriges elevråd Svea kommer att ge elevernas perspektiv.

Dagen avslutas med en panel som kommer att diskutera utmaningar i skolans inre organisation ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. I panelen deltar Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, Lina Axelsson-Kihlbom, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun och Kerstin Wirstedt, grundskolechef för Kunskapsskolan.

Konferensen leds av moderator Cecilia Garme som är politisk journalist och statsvetare med utbildning och skola i fokus.

Filmer från Skolinspektionens dag

Konferensen kommer att filmas och läggas upp på YouTube kort efter avslutad konferens. Även en teckentolkad film kommer att tillhandahållas.

 


Helén Ängmo

Eva Petterson

Cecilia Garme

Datum och orter

Konferensen är fullsatt

19/11 – Stockholm, Münchenbryggeriet

21/11 – Göteborg, Folkets Hus

26/11 – Malmö, Malmömässan 

Tid

Klockan 09.00-16.00

Målgrupp

Konferenserna vänder sig i första hand till dig som är skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef, skolpolitiker eller med annan beslutsfattande eller strategisk roll inom skolområdet.

Program

Skolinspektionens dag 2018

Pris

900 kronor exkl. moms (1125 kronor inkl. moms). Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega utan att meddela Skolinspektionen i förväg.

Frågor om anmälan?

Kontakta anmälningsadministratören:
boka@meetagain.se, tfn. 08-664 58 00.

Frågor om konferensinnehållet? Kontakta Skolinspektionen:
skolinspektionensdag@skolinspektionen.se 

Välkommen till en spännande och aktuell dag med kunskap i fokus!