Skolinspektionens dag 2018

Under årets Skolinspektionens dag-konferenser fick deltagarna ta del av resultat från två aktuella och viktiga områden: skolans arbete med de elever som vill komma längre i sin utveckling, och huvudmäns och skolledares organisering och ledning av arbetet för att utveckla en god kvalitet i utbildningen.

Filmer från konferensen

Du som inte kunde delta på plats kan nu titta på de inspelade föreläsningarna i efterhand på Youtube:

Skolinspektionens dag 2018

Skolinspektionens dag 2018 (teckentolkad)

Resultat från våra granskningar

Konferenserna gav resultaten från flera av våra senaste och pågående granskningar, exempelvis av utmaningar i undervisningen för högpresterande elever, undervisningens organisation där det saknas behöriga lärare och kommunernas styrning av gymnasieskolan.

Under konferenserna medverkade bland andra universitetslektor Eva Pettersson (Blekinge Tekniska Högskola) som forskar i området undervisning för elever med särskild begåvning. Ordförandena för de centrala elevorganisationerna Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Sveriges elevråd Svea gav elevernas perspektiv.

Varje konferens avslutades med en panel som diskuterade utmaningar i skolans inre organisation ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. I panelen deltog Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sirpa Niemi och Kenneth Drougge, avdelningschefer vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lina Axelsson-Kihlblom, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun, Kerstin Wirstedt, grundskolechef för Kunskapsskolan och Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen,

Konferenserna leddes av moderator Cecilia Garme, politisk journalist och statsvetare med utbildning och skola i fokus.

Målgrupperna för konferenserna var i första hand skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef, skolpolitiker och övriga med beslutsfattande och strategiska roller inom skolområdet.

Konferenserna hölls i Stockholm, Göteborg och Malmö och vände sig i första hand till skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef, skolpolitiker och andra med beslutsfattande och strategiska roller inom skolområdet.

Program

Skolinspektionens dag 2018

Kontakt

skolinspektionensdag@skolinspektionen.se