Skolinspektionens dag 2019

Gymnasium, vuxenutbildning och studievägledning spelar en central roll för att möta framtidens kompetensbehov. Årets konferens lyfter mängder av aspekter kring detta. Du kommer att få ta del av allt från erfarenheter av kommunernas styrning av gymnasieskolor och hur man bemöter problem med hög rektorsomsättning, till studie- och yrkesutbildning i yrkesprogrammen och yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vi presentera även resultaten från ett antal aktuella granskningar inom området och hur dessa kan användas för att höja utbildningskvaliteten. Frågeställningar som ”Vad kan göras för en mer strategisk styrning?” och ”Vilka hinder och framgångsfaktorer finns inom studie- och yrkesvägledningen för att rusta eleverna inför framtidens arbetsmarknad?” diskuteras av såväl Skolinspektionens sakkunniga som inbjudna föreläsare.

Medverkar gör bland andra Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) och Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen. Deltar gör även Jönköpings kommun som berättar om hur de arbetar med styrnings- och organisationsfrågor inom utbildningsområdet.

        
Moderator är Karin Klingenstierna. Karin har lång och gedigen erfarenhet av att leda konferenser och har bakgrund som lärare i språk, dramatik och presentationsteknik på gymnasiet och KY-utbildningar.

Det här är konferensen för dig som brinner för den svenska skolan och vill ta del av aktuella resultat och viktiga utvecklingsområden inom gymnasieskola och vuxenutbildning.

 

Missa inte att boka din plats på årets skolkonferens!  

Anmäl dig här

20/11 - Göteborg, Elite Park Avenue Hotel
21/11 - Malmö, Malmömässan
22/11 - Stockholm, Stockholm City Conference Centre (Folkets Hus)

Tid

Klockan 09.00-16.00

Målgrupp

Konferenserna vänder sig till dig som är skolhuvudman, skol- och förvaltningschef, skolledare, skolpolitiker eller har annan beslutsfattande eller strategisk roll inom skolområdet med fokus på gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Program

Program Skolinspektionens dag 2019

Pris

850 kronor exkl. moms (1063 kronor inklusive moms). I priset ingår kaffe vid registreringen, frukt, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan är bindande men vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega utan att meddela Skolinspektionen i förväg.

Anmäl dig senast 31 oktober 2019

Vänta inte med din anmälan då konferenserna snabbt brukar bli fullbokade. 

Frågor om anmälan?

Kontakta anmälningsadministratören: skolinspektionen@meetagain.se, tfn. 08-664 58 00.

Frågor om konferensinnehållet?

Kontakta Skolinspektionen: skolinspektionensdag@skolinspektionen.se 

 

Välkommen med din anmälan!