Skolinspektionens dag 2019

Gymnasium, vuxenutbildning och studievägledning spelar en central roll för att utbilda för framtidens kompetensbehov. Årets konferens kommer att lyfta mängder av aspekter kring detta; från erfarenheter av kommunernas styrning av gymnasieskolor och hur man bemöter problem med hög rektorsomsättning, till SYV i yrkesprogrammen och yrkesinriktad vuxenutbildning.

Vidare presenteras resultaten från ett antal aktuella granskningar inom området och hur dessa kan användas för att höja utbildningskvaliteten. Frågeställningar som ”Vad händer när skolan tappar strategiska frågor” och ”Vilka hinder och framgångsfaktorer finns inom SYV för att rusta eleverna inför framtidens arbetsmarknad” diskuteras av såväl Skolinspektionens sakkunniga som inbjudna föreläsare.

Skolinspektionens dag äger rum i november under vecka 47, på följande orter och anläggningar:

20/11 – Göteborg (Elite Park Avenue Hotel)
21/11 – Malmö (Malmömässan)
22/11 – Stockholm (Stockholm City Conference)

Konferenserna vänder sig till dig som är skolledare, skolhuvudman, skol- och förvaltningschef, skolpolitiker eller har annan beslutsfattande eller strategisk roll inom skolområdet.

Missa inte att boka din plats på årets vassaste skolkonferens!

Mer information kommer i början av september då vi även presenterar programmet och öppnar upp för anmälan till konferenserna.

Vill du att vi skickar dig en inbjudan till konferenserna direkt till din e-postadress när vi öppnar för anmälningarna? Anmäl dig då som prenumerant på inbjudningar till våra konferenser:
Prenumerera här

Gör din röst hörd!
Vad skulle du vilja att vi tog upp på årets konferens? Dela synpunkter, förslag eller funderingar genom att mejla: skolinspektionensdag@skolinspektionen.se.