Skolinspektionens dag 2019

Gymnasium, vuxenutbildning och studievägledning spelar en central roll för att möta framtidens kompetensbehov. Årets konferens lyfte mängder av aspekter kring detta. Dagen lyfte fram erfarenheter av kommunernas styrning av gymnasieskolor och hur man bemöter problem med hög rektorsomsättning, till studie- och yrkesutbildning i yrkesprogrammen och yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Sammanfattning och medskick från föreläsarna

Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen summerar Skolinspektionens dag 2019:

 

Andreas Fejes, Sveiges enda professor i vuxenpedagogik om vuxenutbildningen:

 

 Karin Lindqvist utredare och projektledare, Skolinspektionen och Göran Isberg, utbildningsdirektör, Jönköpings kommun om vikten av strategisk styrning:

 

Monica Axelsson, utredare och projektledare, Skolinspektionen och Carl Lundgren, rektor, komvux i Helsingborg om  att rusta eleverna inför ett föränderligt arbetsliv:

 

 Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen om utbildning och arbetsmarknad:

 

Program

Program Skolinspektionens dag 2019

Frågor om konferensinnehållet?

Kontakta Skolinspektionen: skolinspektionensdag@skolinspektionen.se