Angående Ekots rapportering om misstänkt brott

Skolinspektionen gör rutinmässigt genomsökningar av alla IT-loggar. Vid genomsökningen sommaren 2017 upptäckte vi att en medarbetare besökt otillåtna webbsidor under fyra månader. För att säkerställa att det inte fanns anledning att misstänka något brott gav vi ett uppdrag till en extern part att göra en fullständig genomgång av materialet.

Vid genomgången uppstod misstanke om barnpornografibrott och vi gjorde då omgående en polisanmälan, varpå medarbetaren blev arbetsbefriad. Ärendet överlämnades till polisen och ligger nu hos åklagaren.

Ingenting i det material vi har lämnat över till polisen berör enligt vår utredning de skolor medarbetaren har besökt i sin tjänst. Besöken på otillåtna webbsidor har pågått under fyra månader. Vi har i och med brottsmisstanken tittat längre tillbaka i tiden men inte hittat något misstänkt material på medarbetarens dator.

Personen jobbar inte längre kvar på Skolinspektionen.