Start

Sexuella trakasserier i skolan

Om du blir utsatt för trakasserier i skolan, eller blir illa behandlad på något annat sätt, ska du alltid prata med någon vuxen på skolan. Om det känns svårt kan du prata med dina föräldrar eller någon annan vuxen, så att de pratar med skolan. Skolan måste göra allt den kan för att hjälpa dig direkt. Det spelar ingen roll om det bara har hänt en enda gång.

Läs mer om att känna sig trygg i skolan på:

Din rätt skolan.

De här skyldigheterna har skolan

Alla barn och elever, både flickor och pojkar, har rätt till en utbildning fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. All personal som får reda på att en elev blivit kränkt eller trakasserad är skyldig att anmäla det till rektorn. De som är ansvariga för skolan måste sedan utreda vad som har hänt och se till att kränkningarna och trakasserierna inte upprepas.

Skolinspektionen utreder inte anmälningar om sexuella trakasserier

Skolinspektionen och BEO utreder anmälningar om kränkande behandling i skolan. Men om eleven blivit utsatt för någon form av diskriminering, som exempelvis sexuella trakasserier, är det istället DO som utreder. Det beror på en uppdelning mellan skollagen och diskrimineringslagen. En utredning har nyligen lämnat förslag på att Skolinspektionen ska utreda även sexuella trakasserier. Utredningen bereds just nu av regeringen.

Läs mer om att anmäla sexuella trakasserier

Ny granskning om sex- och samlevnadsundervisningen i vår

En bra undervisning i sex och samlevnad är viktigt för att kunna motverka trakasserier och kränkningar. Undervisningen är också viktig för att uppmärksamma och bryta könsstrukturer och normer i ett större perspektiv. Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning om sex och samlevnad eftersom vi i tidigare granskningar har sett att undervisningen inte är tillräckligt bra på alla skolor.  Undersökningen publiceras i vår.

Läs mer om granskningen