Skolinspektionens kvalitetsgranskningar bidrar till skolornas utvecklingsarbete

Den ena undersökningen har vänt sig till drygt 500 slumpmässigt utvalda personer som arbetar inom skola och förskola. Ungefär hälften uppger att de använt Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar i utvecklingsarbetet under året. Av dessa svarar nästan åtta av tio att granskningen bidragit i mycket eller ganska hög utsträckning till deras utvecklingsarbete.

Den andra undersökningen har gällt Skolinspektionens webbinarier, som är ett slags seminarier på webben och som utgår från de tematiska kvalitetsgranskningarna. Vi frågade de som via Skolinspektionens webbplats prenumererar på inbjudningar till dessa webbinarier. Av de cirka 4 000 prenumeranterna svarade 22 procent. Av dessa uppgav 95 procent att de haft nytta av webbinarierna.

Utvecklingsområden, framgångsfaktorer och goda exempel

Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar utgår från nationella mål och riktlinjer med stöd av forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Det kan till exempel gälla undervisningens innehåll och form i ett skolämne som engelska, fysik eller matematik, arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper eller rektorernas roll som pedagogiska ledare. 

Skolinspektionen bedömer verksamheten på några slumpvis utvalda skolor och visar på styrkor och svagheter. När en kvalitetsgranskning är klar får varje granskad verksamhet en rapport. Myndigheten presenterar också det samlade resultatet av granskningen i en övergripande rapport.

I den övergripande rapporten sammanfattar och analyserar vi de utvecklingsområden som framkommit på de granskade skolorna. En strävan är också att beskriva framgångsfaktorer och lyfta fram goda exempel, så att fler kan dra nytta av resultaten. 

Här hittar du våra kvalitetsgranskningsrapporter

Här hittar du inspelningar av Skolinspektionens webbinarier

Här kan du prenumerera på Skolinspektionens publikationer och webbinarier