Insynsrådet

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet från och med den 19 mars 2020 till och med den 2 mars 2024:

  • Ulf Blossing, professor, Göteborgs universitet
  • Robert Fahlgren, grundskollärare
  • Sven Höper, tidigare direktör för välfärd och utbildning 
  • Elisabet Knutsson, tidigare riksdagsledamot (MP)
  • Lena Linnerborg, utredare

Övriga ledamöter i insynsrådet som har förordnande till och med den 2 mars 2023:

  • Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet
  • Lars Püss, riksdagsledamot (M)
  • Louise Bringselius, forskare, Lunds universitet
  • Roger Haddad, riksdagsledamot (L)
  • Annika Wennerström, senior åklagare