Insynsrådet

Regeringen har utsett nya ledamöter i insysrådet från och med den 1 maj 2019 till och med den 2 mars 2023:

  • Louise Bringselius, forskare
  • Roger Haddad, riksdagsledamot
  • Annika Wennerström, åklagare

Övriga ledamöter i insynsrådet som har fortsatt förordnande till den 2 mars 2020 är:

  • Daniel Berr, projektledare
  • Nathalie Bredberg, ordförande
  • Lars Hallenberg, kanslichef
  • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot
  • Håkan Wiclander, studieombudsman och koncernchef