Insynsrådet

Regeringen har utsett nya ledamöter i insynsrådet från och med den 22 augusti 2019 till och med den 2 mars 2023:

 • Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet
 • Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M)

Regeringen har utsett nya ledamöter i insynsrådet från och med den 1 maj 2019 till och med den 2 mars 2023:

 • Louise Bringselius, forskare, Lunds universitet
 • Roger Haddad, riksdagsledamot (L)
 • Annika Wennerström, senior åklagare

Övriga ledamöter i insynsrådet som har fortsatt förordnande till den 2 mars 2020 är:

 • Daniel Berr, projektledare SKR
 • Nathalie Bredberg, ordförande, Sveriges Elevkårer SVEA
 • Lars Hallenberg, senior adviser Lärarnas Riksförbund
 • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)
 • Håkan Wiclander, studieombudsman och koncernchef , ABF och Idéburna skolors Riksförbund
   

Skolinspektionen insynsrådetFrån vänster: Lars Hallenberg, Annika Wennerström, Maria Stockhaus, Daniel Berr, Helén Ängmo, Gunnar Larsson, Elisabet Knutsson och Roger Haddad. 

Saknas på bild gör Louise Bringselius, Nathalie Bredberg och Håkan Wiclander