Kontakta oss

Telefonnummer

Växeln: 08-586 080 00, telefontid vardagar kl 8.30-16.30.

Allmänna frågor om klagomål på skolan: 08-586 080 00, telefontid vardagar kl 9.00-12.00.

Barn- och elevombudet: 08-586 080 00, telefontid vardagar kl 9.00-12.00.

Frågor om vilka regler som gäller i skolan

Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor om vilka regler som gäller i skolan:
Skolverket.se: Kontakta oss (extern länk, nytt fönster)

E-post

Skolinspektionen: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Barn- och elevombudet: beo@skolinspektionen.se

Beroende på ärende kan du räkna med ett första svar på e-post inom 3 dagar.

Tänk på att alla frågor som kommer in till oss blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har rätt att be att få läsa frågan, men om frågan innehåller känsliga uppgifter om dig eller någon annan kan vi hålla de uppgifterna hemliga.

För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter, se
Skolinspektionens integritetspolicy

E-postadresser till anställda

Alla anställda hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har egna e-postadresser, de är konstruerade enligt följande modell: fornamn.efternamn@skolinspektionen.se

Adresser och faxnummer

Här finns adresser och faxnummer till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet:
Adresser och faxnummer

Vanliga ärenden

Frågor om klagomål på skolan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Tel: 08-586 080 00.

Telefontid: Vardagar kl 9.00-12.00
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Här kan du även läsa om vad vi utreder och vad som händer efteråt.

Vill du fråga om ett klagomål som du har lämnat kan du ringa till oss.

Frågor om tillståndsärenden

Tel: 08-586 080 00 
Telefontid: Vardagar kl 12.00-15.00

E-post: tillstand@skolinspektionen.se

Här kan du läsa om vår tillståndsprövning:
Söka tillstånd

Frågor om Skolenkäten

E-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Frågor om en pågående inspektion

Tel: 08-586 080 00
Telefontid: Samma som växeln, se ovan.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Frågor om ett pågående ärende

Tel: 08-586 080 00
Telefontid: Samma som växeln, se ovan.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om du vet vad handläggaren heter eller vilket diarienummer ärendet har, så är det lättare för oss att hjälpa dig. Om du mejlar är det också bra om du skriver vilken skola det gäller och vilken kommun den ligger i.

Begära ut handlingar

Här kan du söka i vårt diarium och läsa mer om hur man begär ut handlingar från oss:
Diariet

Pressfrågor

Här finns information om vår presstjänst:
Press

Synpunkter och klagomål

Tel: 08-586 080 00
Telefontid: Samma som växeln, se ovan.
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Om det gäller begäran om omprövning eller överklagande av beslut som du fått ska du följa anvisningarna i besvärshänvisningen.

Om du är missnöjd i kontakter du har haft med Skolinspektionen vill vi gärna veta det. Mejla dina klagomål till: skolinspektionen@skolinspektionen.se. Märk ditt mejl med Klagomål.