Statistik över anmälningar

Antal ärenden, bristområden och geografisk spridning

Vem som helst kan anmäla missförhållanden i skolan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Statistiken över tillsyn utifrån individärenden visar hur många anmälningar vi fått in ett visst år och hur många beslut vi har fattat samma år. Notera att besluten kan gälla anmälningar som kommit in tidigare år.

Statistiken visar också vilka områden som anmälningarna har gällt och vad besluten har gällt. Det går även att ladda ned tabeller som visar statistiken uppdelad på riket, kommuner och län.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken redovisas per kalenderår och uppdateras två gånger per år med siffror för ett halvt respektive helt år. Halvårssiffrorna, som är preliminära, publiceras vanligtvis i slutet av sommaren och helårssiffrorna i februari-mars.

Viktigt att tänka på

Ökningen av anmälningar behöver inte nödvändigtvis spegla faktiska missförhållanden i skolan. Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att kunna anmäla förklara delar av ökningen.