Anmälningar och beslut 2013

Anmälningarna fortsätter öka

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet ökar för varje år. Under år 2013 kom det in 3 575 anmälningar. Jämfört med 2012 är det en ökning med 20 procent.
Anmälningarna fortsätter öka

Anmälningarna rör oftast pojkar

Nära hälften av anmälningarna rör en pojke som upplevt missförhållanden. I tre av tio fall rör det sig om en flicka, och i resterande fall rör anmälan flera elever. Det vanligaste är att en anmälan handlar om att eleven upplevt kränkande behandling eller upplevt brist på särskilt stöd.
Anmälningarna rör oftast pojkar

Kritik mot kränkande behandling ökar mest

Sammanlagt under 2013 fattade Skolinspektionen och BEO beslut om kritik i
1 165 ärenden. Det är 50 kritikbeslut fler än 2012. Mest ökar kritikbeslut om kränkande behandling.
Kritik mot kränkande behandling ökar mest

Krav på skadestånd i 42 fall 

Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en mobbad eller kränkt elevs räkning. Det har skett i 42 fall under 2013. 
Krav på skadestånd i 42 fall

Statistiken i korthet

  • Under år 2013 har det kommit in 3 575 anmälningar till Skolinspektionen och BEO. Majoriteten av anmälningarna, 2 564, rör grundskola. Näst vanligast är att anmälan rör gymnasieskola. 477 sådana anmälningar har kommit in.
  • Under år 2013 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om 3 515 anmälningar. Av besluten som fattades 2013 utreddes utöver en initial utredning närmare hälften av anmälningarna vidare av Skolinspektionen eller BEO. I övriga fall gjordes en initial utredning som ledde till att en fjärdedel överlämnades till huvudman för utredning och en fjärdedel konstaterades sakna grund för vidare utredning.
  • I två tredjedelar av de ärenden som utreddes vidare kritiserades skolan som anmälan rörde. Det är ungefär samma andel som föregående år. Sammanlagt fattades 1 165 kritikbeslut under år 2013.

Hur ser det ut i din kommun?

I tabellerna nedan hittar du information kring de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen och BEO under 2013 och de beslut vi fattat rörande anmälningar. Det totala antalet anmälningar som inkommit per kommun eller län hittar du i tabellerna över antal inkomna anmälningar efter registreringstyp. Vad anmälningarna handlar om hittar du i tabellerna över antal inkomna anmälningar per anmälningsgrund.

Tabeller: Kommuner, PDF-filer, öppnas i nytt fönster
Inkomna per kommun efter registreringstyp år 2013
Inkomna per anmälningsgrund och kommun år 2013
Beslutade per kommun efter brist år 2013
Beslutade per kommun efter beslutstyp 2013

Tabeller: Kommuner, Excel-filer, öppnas i nytt fönster
Inkomna per kommun efter registreringstyp år 2013
Inkomna per anmälningsgrund och kommun år 2013
Beslutade per kommun efter brist år 2013
Beslutade per kommun efter beslutstyp 2013