Anmälningar och beslut första halvåret 2017

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut om anmälningar, orsaker till anmälningar, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.
Statistik över anmälningsärenden första halvåret 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Tabeller 

OBS! Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Anmälningsärenden

Antal inkomna anmälningar efter anmälningsgrund och kommun/län januari - juni 2017 (Excel-fil, nytt fönster)

Beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och kommun/län januari - juni 2017 (Excel-fil, nytt fönster)

Antal inkomna anmälningar efter anmälningsgrund och verksamhetsform januari - juni 2017 (Excel-fil, nytt fönster)

Beslutade ärenden efter grund för konstaterad brist och verksamhetsform januari - juni 2017 (Excel-fil, nytt fönster)

Viten

Beslut om förelägganden med viten 2011- juni 2017

Halvårsstatistiken är preliminär och kommer att ersättas av helårssiffror.