Anmälningar och beslut 2017

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut om anmälningar, orsaker till anmälningar, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.
Statistik över anmälningsärenden 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Tabeller 

OBS! Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Anmälningsärenden

Anmälningsärenden åren 2006–2017

Anmälningsärenden per kommun 2017

Anmälningsärenden per kön på elev som anmälan avser år 2017

Anmälningsärenden per verksamhetsform år 2017

Anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd

Ärenden rörande lärare eller förskollärares yrkesskicklighet, 2012-2017

Viten

Beslut om förelägganden med viten 2011-2017